contact-phones (04734) 2-24-40
       (04734) 2-24-41

Публікації

Головна / Публікації / Публікації ДСПіС ІС НААН 2018 року

 1. 1. Постоленко Є.П. Найкращі сорти вишні для заморожування / Є. П. Постоленко // Овощи и фрукты – 2018. – №1.– С.48-51.
 2. 2. Постоленко Є.П. Постоленко Л.В. Черная смородина для переработки / Є. П. Постоленко // Овощи и фрукты – 2018. – № 2.– С.90-93.
 3. 3. Постоленко Є.П. Кизил для заморожування / Є. П. Постоленко // Овощи и фрукты – 2018. – № 3.– С. 86-89.
 4. 4. Постоленко Є. Спішимо створити сад / Є. Постоленко // Садівництво
  по-українськи. – 2018. – №1 (25).– С. 106-107.
 5. 5. Постоленко Е. Актуальность замораживания продукции в современном садоводстве // Ягодник. – 2018. – №1(7).– С100-102.
 6. 6. Постоленко Є.П. Переробка яблук / Є. П. Постоленко // Овощи и фрукты – 2018. – № 4.– С.76-78.
 7. 7. Постоленко Є. П. Характеристика сортів вишні селекції Дослідної станції помології ім. Л.П. Симиренка придатних для заморожування / Є. П. Постоленко // Матеріали V1 Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених [«Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур»] –Київ. –2018 – С. 118-120.
 8. 8. Постоленко Є. П. Біологічні особливості розвитку Оленки волохатої в умовах Правобережного Лісостепу України / Є. П. Постоленко // Матеріали V1 Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів [«Селекція, генетика і технологія вирощування сільськогосподарських культур»]. – с. Центральне, 2018 – С. 72.
 9. 9. Постоленко Е.П. Кизил – культура будущего / Е. П. Постоленко // Агронавигатор – 2018. – № 4 (32).– С.52-54.
 10. 10. Постоленко Є. Якщо заморожувати / Є. Постоленко // Садівництво по-українськи. – 2018. – №2 (26).– С. 64-65.
 11. 11. Постоленко Е. Кизил – культура органического садоводства// Ягодник. – 2018. – №2(8).– С.66-67
 12. 12. Постоленко Е. Черешня – первая радость лета / Е. Постоленко // Огородник. − №5.− 2018. − С.52-54.
 13. 13. Постоленко Е. Комплексная переработка яблок / Е. Постоленко // Садоводство и виноградарство. Технологии и инновации. – 2018. – №2(10).– С.80–82.
 14. 14. Постоленко Є.П. Весенняя защита сада / Є. П. Постоленко // Овощи и фрукты – 2018. – № 5.– С.73-75.
 15. 15. Постоленко Є. П. Визначення об’єктивних факторів для встановлення споживчої стиглості плодів кизилу / Є. П. Постоленко // Вісник Львівського національного аграрного університету –Львів. –2018 – № 22(1).– С.273-278.
 16. 16. Постоленко Е.П. Постоленко Л.В. Переработка красной смородины / Е. П. Постоленко // Овощи и фрукты – 2018. – № 6.– С.66-68.
 17. 17. Постоленко Є. П. Перспективні сорти кизилу селекції Дослідної станції помології ім. Л.П. Симиренка Інституту садівництва / Є. П. Постоленко // Матеріали 1V Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 95-річчя сортовипробування в Україні [«Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку»] – Київ. –2018 – С. 59-60.
 18. 18. Постоленко Л. Малина пахнет счастьем / Л. Постоленко Л., Е. Постоленко // Огородник. − №6.− 2018. − С.38-39.
 19. 19. Постоленко Е.П. Постоленко Л.В. Переработка малины / Е. П. Постоленко // Овощи и фрукты – 2018. – № 7.– С.64-66.
 20. 20. Постоленко Є.П. Кизил – нова культура в садівництві [Електронний ресурс] / Є. П. Постоленко // Пропозиція. – Режим доступу до журналу: www.propozitsiya.com/ua
 21. 21. Постоленко Є.П. Заморожування плодів – перспективний спосіб переробки Електронний ресурс ] / Є. П. Постоленко // Пропозиція. – Режим доступу до журналу: www.propozitsiya.com/ua
 22. 22. Постоленко Е.П. Постоленко Л.В. Переработка крыжовника / Е. П. Постоленко, Л.В. Постоленко  // Овощи и фрукты – 2018. – № 8.– С.78-81.
 23. 23. Постоленко Е. Самые спелые / Е. Постоленко // Огородник. − №8.− 2018. − С. 22-23.
 24. 24. Постоленко Є.П. Кращі сорти кизилу в в умовах Правобережного Лісостепу України / Є. П. Постоленко // Матеріали XIX Міжнародного науково-практичного форуму [«Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій»] –Львів. –2018 – С. 78-81.
 25. 25. Постоленко Є.П. Переробка жимолості / Є. П. Постоленко // Овощи и фрукты – 2018. – № 4.– С.60-62.
 26. 26. Постоленко Є.П. Вирощуймо кизил / Є. П. Постоленко // Овощи и фрукты – 2018. – № 10.– С.51-53.
 27. 27. Постоленко Є.П. Переробка яблук: можливі варіанти[Електронний ресурс ] / Є. П. Постоленко // Пропозиція. – Режим доступу до журналу: www.propozitsiya.com/ua
 28. 28. Постоленко Є.П. Біохімічний склад плодів кизилу (Cornus Mas.L.) / Є. П. Постоленко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції [«Проблеми збереження збагачення рослинного різноманіття в ботанічних садах і дендропарках»] –Умань.–2018 – С. 78-80.
 29. 29. Панасенко Г.В. Експортні можливості садівницьких підприємств /Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і спеціалістів (с. Центральне, 20 квітня 2018р.) – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С.61.
 30. 30. Панасенко Г.В. Конкурентоспроможність нових сортів плодових і ягідних культур /Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку», 07 червня 2018 р.
 31. 31. Буркут О.С. Перспективні сорти бузку звичайного для вирощування у Правобережному Лісостепу України /О.С. Буркут// Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Мат. VI міжнар. науково-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів ( с.Центральне, 20 квітня 2018 р.) – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2018. – С.12
 32. 32. Юрик Л.С. Стійкість інтродукованих сортів та гібридних форм груші до парші в умовах західної частини Правобережного Лісостепу України / Л.С. Юрик // Садівництво. – № 72.– С.83-88 .
 33. 33. Юрик Л.С. Посадіть грушевий сад. / Л.С. Юрик // Дім сад огород. – 2018. -№1.
 34. 34. Ласкавий В.В. Результати формування і вивчення колекції генофонду сливи для практичного використання в селекційній роботі Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Мат. VI міжнар. науково-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів ( с.Центральне, 20 квітня 2018 р.) – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2018. – С.49.
 35. 35. Мамалига І.І. Основні показники галузі садівництва Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Мат. VI міжнар. науково-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів ( с.Центральне, 20 квітня 2018 р.) – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2018. – С.54.
 36. 36. Гибало В.М., Тихий Т.І. Розмноження жимолості їстівної зеленими живцями. /Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Мат. VI міжнар. науково-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів ( с.Центральне, 20 квітня 2018 р.) – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2018. – С.96.
 37. 37. Гибало В.М., Тихий Т.І. Сорти калини звичайної(Viburnum opulus) для колективних і присадибних садів Теорія і практика розвиткуагропромислового комплексу та сільськихтериторій: матеріали ХIХМіжнародногонауково-практичного форуму, 19-20 вересня 2018 року, Львів: Ліга-Прес, 2018. 220 с.
 38. 38. Гибало В.М., Тихий Т.І. Сорти калини звичайної(Viburnum opulus) селекції Дослідної станції помології ім. Л.П. Симиренка. ВісникЛьвівськогонаціональногоаграрногоуніверситету: агрономія, 2018. №22(1). 364 с.
 39. 39. Фільов В.В. Оцінка нових сортів сливи селекції Дослідної станції помології ім..Л.П.Симиренка.//Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур : тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (29 березня 2018 р., м. Київ) / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергетич- них культур і цукрових буряків ; М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – С. 225.
 40. 40. Гринник І.В., Кіщак О.А., Кіщак Ю.П., Фільов В.В. Основні тенденції розвитку ринку плодів сливи у світі та в Україні. Вісник аграрної науки, №5, 2018 р. с.68-72.
 41. 41. Костюк Л.А., Фільов В.В. УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ СЛИВИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, СОРТИМЕНТ Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 95-річчю сортовипробування в Україні (7 червня 2018 р., м. Київ) / М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – С.101.
 42. 42. Ласкавий В.В. ОЦІНКА НОВИХ СОРТІВ І ЕЛІТНИХ ГІБРИДНИХ ФОРМ СЛИВИ СЕЛЕКЦІЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ПОМОЛОГІЇ ІМ. Л.П. СИМИРЕНКА Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 95-річчю сортовипробування в Україні (7 червня 2018 р., м. Київ) / М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – С.101.
 43. 43. Волошина В.В. Адаптована яблуня. / Варвара Волошина, Володимир Гоменюк, Андрій Волошин // Садівництво по-українськи. – 2018. – № 1 (25) – С. 96-99.
 44. 44. Волошина В.В. Мульча – помічник. / Варвара Волошина // Садівництво по-українськи. – 2018. – № 2 (26) – С. 94-97.
 45. 45. Волошина В.В. Селекція яблуні Дослідної станції помології ім. Л.П. Симиренка Інституту садівництва НААН України. / Варвара Володимирівна Волошина, Володимир Іванович Гоменюк, Андрій Васильович Волошин // Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 130-річчю від дня народження академіка М.І. Вавілова «Селекція сільськогосподарських рослин у XXІ столітті: теорія і практика, реалії та перспективи» (6-8 червня 2018 року) – Львів-Дубляни, 2018. – С. 204-209.
 46. 46. Волошина В.В. Вирощування саджанців яблуні на вегетативних підщепах з використанням органічних мульчуючих матеріалів. / Варвара Володимирівна Волошина // IV Міжнародна науково-практична конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» (7 червня 2018 рік) – , 2018. – С. .
 47. 47. Волошина В.В. Сорти яблуні селекції Дослідної станції помології ім. Л.П. Симиренка для садівників України. / Варвара Володимирівна Волошина, Володимир Іванович Гоменюк, Андрій Васильович Волошин // IV Міжнародна науково-практична конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» (7 червня 2018 рік) – , 2018. – С. .
 48. 48. Волошина В.В. Сорти з імунітетом. / Варвара Волошина // Садівництво по-українськи. – 2018. – № 3 (27) – С. 32-34.
 49. 49. Волошина В.В. Збереження генофонду яблуні Дослідної станції помології ім. Л.П. Симиренка ІС НААН України. / Варвара Володимирівна Волошина, Володимир Іванович Гоменюк, Андрій Васильович Волошин // Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях євроінтеграції» присвячена 100-річчю Національної академії наук України – Київ, 2018. – С. 38-39.
 50. 50. Волошина В.В., Юрик Л.С. Вивчення, використання та збереження генофонду яблуні Дослідної станції помології ім. Л.П. Симиренка ІС НААН України / Варвара Володимирівна Волошина, Лариса Степанівна Юрик // Міжнародна науково-практична конференція «Збереження різноманіття рослинного світу у Ботсадах та Дендропарках: традиції, сучасність, перспективи» (до 230-річчя Дендропарку «Олександрія») – Біла Церква, 2018. – С. 54-60.
 51. 51. Волошина В.В. Сорти яблуні Дослідної станції помології ім. Л.П. Симиренка ІС НААН України для інтенсивних технологій / Варвара Володимирівна Волошина, Володимир Іванович Гоменюк, Андрій Васильович Волошин // ХІХ Міжнародний науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», (19-21 вересня 2018 року) – Львів-Дубляни, 2018. – С. .
 52. 52. Волошина В.В. Вирощування саджанців яблуні з використанням органічних мульчуючих матеріалів. / Варвара Володимирівна Волошина // Овощи и фрукти. – август, 2018. – С .
 53. 53. Волошина В.В. Дар божий – яблоко. / Варвара Володимирівна Волошина // Огородник. – 2018. – С.
 54. 54. Волошина В.В. Стійкі до борошнистої роси. / Варвара Волошина // Садівництво по-українськи. – 2018. – № 4 (28) – С. 22-24.
 55. 55. Волошина В.В. Сорти яблуні стійкі до грибних хвороб. / Варвара Володимирівна Волошина // Овощи и фрукти. – жовтень, 2018. – С.
 56. 56. Волошина В.В. Сад с высоким иммунитетом. / Варвара Володимирівна Волошина // Огородник. – 2018. – С. 44-47.
 57. 57. Постоленко Є.П. Постоленко Л.В. Черная смородина для переработки / Є. П. Постоленко // Овощи и фрукты – 2018. – № 2.– С.90-93.
 58. 58. Постоленко Е.П. Постоленко Л.В. Переработка красной смородины / Е. П. Постоленко // Овощи и фрукты – 2018. – № 6.– С.66-68.
 59. 59. Постоленко Л., Постоленко Е. Малина пахнет счастьем  / Л. Постоленко Л., // Огородник. − №6.− 2018. − С.38-39.
 60. 60. Постоленко Е.П. Постоленко Л.В. Переработка малины / Е. П. Постоленко // Овощи и фрукты – 2018. – № 7.– С.64-66.
 61. 61. Постоленко Е.П. Постоленко Л.В. Переработка крыжовника / Е. П. Постоленко, Л.В. Постоленко  // Овощи и фрукты – 2018. – № 8.– С.78-81.
 62. 62. Постоленко Л.В. Довжина грона та кількість ягід у смородини залежно від використання мульчування та зрошення / Л. В. Постоленко // Матеріали XIX Міжнародного науково-практичного форуму [«Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій»] –Львів. –2018 – С. 95-98.

Назад