contact-phones (04734) 2-24-40
       (04734) 2-24-41

Ліцензії

Головна / Ліцензії

Дослідна станція ім. Л.П.Симиренка є власником і підтримувачем 65 сортів плодових, ягідних та горіхоплідних культур

 Сорти, внесені до Реєстру сортів рослин на 2018 рік

    №      Культура      Реєстраційний номер Номер патенту      Назва сорту
      1 Яблуня      47086006      Ренет  Симиренка
      2      80086003      Росавка
      3      82086011     Сапфір
      4      80086004     Симиренківець
      5      47086008     Слава переможцям
      6      02086003     06366     Благодать
      7      02086002     06192     Власта
      8      02086004     06367     Даринка
      9      02086005     06365      Любава
    10      04086003     06270      Ювілейне МІС
    11      06086001     07304      Мавка
    12      06086002     07305      Внучка
    13      97086008     08639      Городищенське
    14      92086020     08642      Мліївчанка осіння
    15      06086005     08641      Пламенне
    16      06086006     08640      Світанок Млієва
    17 Груша      68076001      Зимова мліївська
    18      49076001     Корсунська
    19      01076002     06364     Оксамит
    20      01076001     06363     Райдуга
    21      06076001     07311     Платонівська
    22      08076005     10367     Віра
    23      08076004     10368     Вдала
    24      09076004     101009     Городищенська
    25      13258001     170018     Зеленка мліївська
    26 Черешня      99085006     Зоряна
    27      06085001     07314     Легенда Мліїва
    28      07085001     08651     Дар Млієва
    29      13262001     150842     Бірюза
    30 Вишня      79074001     Альфа
    31      08074001     110367     Жадана
    32      13257001     Оптимістка
    33 Слива      76080001     Волошка
    34      79080003     Ода
    35      48080002     Сентябрська
    36      06080001     07323     Ненька
    37      07080001     08654     Кантата
    38      07080002     08653     Пам’ять матері
    39      01080004     08652     Оригінальна
    40      08080001     10405     Трудівниця Млієва
    41      13261001     170613     Окраса саду
    42 Аґрус      75071001      Красень
    43      04071003     06301      Елегант
    44      06071001     07327      Легінь
    45      13295001     170005      Росич
    46      15295002     180001      Кулон
    47 Калина      97211002      Великоплідна
    48      97211001      Коралова
    49      04211001     08669      Рубінова
    50      13303001     150932      Україночка
    51      14303003     160354      Багряна
    52 Малина      08077005     10372      Веселка
    53 Смородина      90083002      Пам’ять Правику
    54      04083001     06305      Муза
    55      04083002     06306      Мелодія
    56      06083001     07335      Консул
    57      13297001     150941      Алегро
    58      13297002     150942      Елегія
    59      14297004     170239      Симфонія
    60      15297004     180583      Орфей
    61 Кизил      04212001     08668      Михайлівський
    62 Жимолость      08341001     10738      Чайка
    63 Яблуня (підщепа)      13496001     150966      МЛ 969
    64 Горіх грецький      13284001     170011      Промінь
    65 Фундук      13286001      Янтарний

 

Дослідна станція надає ліцензії на право розмноження вказаних сортів, а також реалізує садивний матеріал та приймає замовлення на вирощування садивного матеріалу плодових, ягідних, малопоширених та декоративних культур.

 

СортиПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР на право використання сорту

Цей Договір є публічною офертою та публічним договором, згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.

Дослідна станція помології ім. Л.П.Симиренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук, в особі директора Фільова Володимира Васильовича, який діє на підставі Статуту (надалі – «Ліцензіар») з одного боку, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (надалі – «Ліцензіат»), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір на право розмноження та продажу сорту рослин за наступними умовами:

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДАННОМУ ДОГОВОРІ

1.1. Сорт – сорт рослини, відомої під назвами українською мовою «Жимолость голуба», а також під латинською мовою Lonicera caerulea L. :

– зареєстрована назва Сорту: Чайка

– заявка на реєстрацію Сорту в Україні:  08341001

– номер Патенту на Сорт: 10738

– дата пріоритету: 30.09.2008

1.2. Публічна оферта – пропозиція Ліцензіара, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання невиключної ліцензії  щодо права на розмноження та поширення садивного матеріалу сорту рослин, відповідно до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» та на умовах, що викладені у даному Договорі. Умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Ліцензіатів). Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають нею скористатися.

 1.3. Акцепт – повна й безумовна згода Ліцензіата на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.4. Ліцензіар – Дослідна станція помології ім. Л.П.Симиренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук, яка є власником майнових прав інтелектуальної власності на Сорт та власником майнових прав інтелектуальної власності на поширення Сорту.

1.5. Ліцензіат – фізична та/або юридична особа, яка виявила бажання розмножувати та поширювати Сорт, у відповідності до умов даного Договору.

1.6. Розмноження Сорту – вирощування садивного матеріалу Сорту, включаючи його розмноження (відтворення та/або мультиплікацію) Сорту та/або доведення до кондиції (дорощування) садивного матеріалу Сорту, в результаті якого змінюються його товарні якості.

1.7. Поширення Сорту – будь-яке поширення садивного матеріалу сорту включаючи, проте не обмежуючись його пропозицією до продажу, продажем, безоплатною передачею, ввезенням на митну територію України, вивезення з митної території України та використанням для створення власного насадження з метою отримання плодово-ягідної продукції.

1.8. Саджанець – рослина або частина рослини.

1.9. Ліцензійна Одиниця – саджанець, який Ліцензіат продав, безоплатно передав чи використав для створення власного насадження.

1.10. Звітний Період – відрізок часу, який розпочинається з 01 квітня  попереднього року та закінчується 31 березня  поточного року.

1.11. Декларація – письмовий звіт, який подається Ліцензіатом щорічно, не пізніше 10 липня поточного року, та містить повну та достовірну інформацію щодо кількості Ліцензійних Одиниць, які були продані, передані безоплатно та використанні Ліцензіаром для створення власних плодово-ягідних насаджень протягом Звітного Періоду.

1.12. Роялті – ліцензійний платіж, розмір якого встановлюється Ліцензіаром.

1.13. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

 1.14. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.15. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Використання Сорту для будь-яких цілей передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Ліцензіар надає Ліцензіату право на Розмноження Сорту та/або Поширення Сорту.

2.2. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.3. Всі умови даного Договору є обов’язковими як для Ліцензіара, так і для Ліцензіата. Перед початком Розмноження Сорту та/або Поширення Сорту Ліцензіат зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Ліцензіат не згодний з умовами даного Договору, він не має права на Розмноження Сорту та/або Поширення Сорту.

2.4. Ліцензіар має право вносити зміни та доповнення до даного Договору.

2.5. У разі незгоди Ліцензіата зі змінами, внесеними Ліцензіаром у даний Договір, Ліцензіат повинен припинити Розмноження Сорту та Поширення Сорту.

2.6. Ліцензіат — суб’єкт персональних даних, який бажає скористатися правом на Розмноження Сорту та/або Поширення Сорту, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Ліцензіара.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права Ліцензіата:

3.1.1. Розмножувати Сорт у будь-якій кількості.

3.1.2. Поширювати Сорт на будь-якій території.

3.1.3. В будь-який момент часу розірвати даний Договір, сплативши Ліцензіару Роялті, яке виникло за період дії даного Договору.

3.2. Обов’язки Ліцензіата:

3.2.1. Розмножувати Сорт та Поширювати Сорт дотримуючись вимог чинного Законодавства та умов даного Договору.

 3.2.2. Гарантувати забезпечення належних агротехнічних умов для вирощування якісного садивного матеріалу, його сертифікації та маркування.

3.2.3. В обумовлені Договором терміни, подавати Ліцензіару Декларацію.

3.2.4. Сплачувати Ліцензіару Роялті за кожну Ліцензійну Одиницю, задекларовану у Звітному Періоді.

3.2.5. Не рідше, ніж 1 (один) раз на місяць відвідувати сайт http://mlpomology.org.ua/  для ознайомлення з можливими змінами умов даного Договору.

3.3. Права Ліцензіара:

3.3.1. Без попередження здійснювати перевірку стану виробництва Ліцензіата, а також отримувати доступ до документації, яка стосується Розмноження сорту та Поширення сорту (включаючи, проте не обмежуючись наступними: книга розсадника, сортові та товарні сертифікати, первинні бухгалтерські документи, тощо). Ліцензіат має забезпечити безперешкодний доступ представника Ліцензіара для проведення такої перевірки.

3.3.2. При порушенні Ліцензіатом умов даного Договору, Ліцензіар має право без попередження анулювати його в односторонньому порядку та повідомити про це уповноважені органи.

3.3.3. На свій розсуд, без попередження Ліцензіата, передавати будь-які чи всі права та/або обов’язки за цією угодою будь-якій третій стороні.

3.3.4. Без попереднього повідомлення Ліцензіар може припинити підтримання Сорту у «Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні».

3.4. Обов’язки Ліцензіара:

3.4.1. Розміщувати інформацію про зміни умов даного Договору на сторінці http://mlpomology.org.ua/

3.4.2. За запитом Ліцензіар надає Ліцензіату маточний матеріал Сорту в категорії ВИХІДНИЙ або БАЗОВИЙ. Надання маточного матеріалу може здійснюватися на платній чи безоплатній основі за рішенням Ліцензіара. Надання маточного матеріалу гарантується лише за умови його наявності та попереднього резервування.

3.4.3. Ліцензіат має право отримати маточний матеріал Сорту від будь-яких третіх осіб та самостійно провести його сертифікацію.

3.4.4. При укладанні додаткової угоди, Ліцензіар може на платній чи безоплатній основі надавати Ліцензіату інформацію щодо агротехнології вирощування садивного матеріалу Сорту, приймати участь у апробації садивного матеріалу та арбітражах із замовниками.

3.4.5. При отриманні Декларації, надати Ліцензіату рахунок на сплату Роялті.

4. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

4.1. Ліцензіар надсилає Ліцензіату Декларацію не пізніше 10  липня року, який слідує за Звітним Періодом, електронною поштою на адресу mliivis@ukr.net  або рекомендованим листом на адресу: 19512, Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Мліїв, вул.. Симиренка,9,  Україна.

4.2. Протягом десяти днів після отримання Декларації, Ліцензіар надсилає Ліцензіату рахунок на сплату Роялті. Такий рахунок є Актом виконаних робіт / наданих послуг.

4.3. Ліцензіат сплачує Ліцензіару Роялті у розмірі, який залежить від кількості рослин, які вказуються Ліцензіатом у Декларації за минулий Звітний Період:

4.3.1. У випадку, якщо Ліцензіат декларує до 10000 (десяти тисяч) Ліцензійних Одиниць – 1,00 грн. за Ліцензійну Одиницю;

4.3.2. У випадку, якщо Ліцензіат декларує від 10001 до 20000 (двадцяти тисяч) Ліцензійних Одиниць – 0,60 грн. за Ліцензійну Одиницю;

4.3.3. У випадку, якщо Ліцензіат декларує від 20001 до 50000 (п’ятдесяти тисяч) Ліцензійних Одиниць – 0,50 грн. за Ліцензійну Одиницю;

4.3.4. У випадку, якщо Ліцензіат декларує від 50001 до 100.000 (ста тисяч) Ліцензійних Одиниць – 0,40 грн. за Ліцензійну Одиницю;

4.3.5. У випадку, якщо Ліцензіат декларує більше 100.000 (ста тисяч) Ліцензійних Одиниць – 0,30 грн. за Ліцензійну Одиницю;

4.4. Ліцензіат зобов’язується сплатити Ліцензіару Роялті, у визначеному даним Договором розмірі, не пізніше 31 липня року, який слідує за Звітним Періодом.

4.5. У випадку, якщо Ліцензіат не подав Декларацію в обумовлені цим Договором терміни, а Ліцензіар виявив, що за Звітний Період мало місце Розмноження Сорту та/або Поширення Сорту Ліцензіатом, Ліцензіар має право вимагати у Ліцензіата сплати штрафу у подвійному розмірі від суми Роялті, яка мала б бути сплачена при подачі Декларації в обумовлені даним Договором терміни.

4.6. Оплата рахунку Ліцензіатом являється його підтвердженням прийняття виконаних робіт / наданих послуг. Дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Ліцензіара є датою фактичного прийому-передачі виконаних робіт / наданих послуг.

 5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором

5.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.

6. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Ліцензіар та Ліцензіат мають рівні права (по 50,0 %) на виявлені Ліцензіатом клони Сорту.

 7.2. У випадку дострокового розірвання даного Договору чи після припинення строку його дії, положення Договору діють до остаточного врегулювання платежів та інших зобов’язань, що виникли в період його дії.

7.3. Ліцензіар не несе відповідальності за дії чи бездіяльність Ліцензіата стосовно третіх осіб.

7.4. Ліцензіар не гарантує Ліцензіату що права, які передаються за цим Договором, не порушуватимуть прав будь-якої третьої сторони включаючи права інтелектуальної власності третьої сторони.

 7.5. Ліцензіар не дає гарантії Ліцензіату, як вираженої так і припущеної, щодо придатності Сорту певній меті.

7.6. Ліцензіар не відповідає за втрати чи збитки Ліцензіата, що виникли в результаті дефекту Сорту. Будь-які такі припущені гарантії цим максимально виключаються в рамках дозволеного чинним законодавством.

ДОДАТОК ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

НА ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ СОРТУ

ДЕКЛАРАЦІЯ

З ІНФОРМАЦІЄЮ ДЛЯ НАРАХУВАННЯ РОЯЛТІ

Ліцензіат:  
  (зазначте повну назву Ліцензіата)
Адреса:  
  (адреса реєстрації та поштова адреса Ліцензіата)
Контактна особа:  
  (прізвище, ім’я та по-батькві контактної особи та її посада)
Контакти:  
  (телефон та адреса електронної пошти)
Культура:   Сорт:  
  (сільськогосподарська культура)   (назва Сорту)
Звітний період:   Дата подання Декларації:  
  (у форматі ДД.ММ.РРРР – ДД.ММ.РРРР)   (у форматі ДД.ММ.РРРР)
1 Залишок Саджанців, не використаних Ліцензіатом на початок Звітного Періоду, шт  
2 Кількість Саджанців, вироблених (вирощених) Ліцензіатом протягом Звітного Періоду, шт  
3 Кількість Саджанців, які були продані Ліцензіатом у Звітному Періоді, шт  
4 Кількість Саджанців, які були передані Ліцензіатом у Звітному Періоді безоплатно, шт  
5 Кількість Саджанців, які були використані Ліцензіатом для закладання власного насадження, шт  
6 Кількість Саджанців, які були списані Ліцензіатом протягом Звітного Періоду, шт  
7 Кількість Саджанців, які залишаються у Ліцензіата в наявності станом на останній день Звітного Періоду, шт  
6 Загальна кількість Ліцензійних Одиниць до декларування у Звітному Періоді (п. 3+4+5), шт.  
7 Ставка Роялті, відповідно до п. 4.3. Договору, грн  
8 Сума Роялті до сплати (п. 6 х 7),  грн  

ГАРАНТУЮ ДОСТОВІРНІСТЬ НАДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

                                            
прізвище та ініціали уповноваженої особи       підпис

Сорти